Bomen Vellen Antwerpen

In sommige gevallen is het vellen of kappen van bomen de enige oplossing. Meestal suggereren wij pas het kappen of vellen van een boom na een uitgebreid boomonderzoek. In de boomverzorging wordt vellen pas als laatste stap aangereikt. Toch zijn er ook scenario's waarbij het vellen van een boom noodzakelijk is: bijvoorbeeld als het gevolg van stormschade, waarbij een gebroken boom anderen dreigt te beschadigen, maar ook in het geval van disputen. Wij kunnen steeds de oplossing bieden. Alleszins is het heel belangrijk dat deze boomverwijdering gebeurt door een expert: er is namelijk veel dat kan misgaan bij het kappen van een boom. Zo kan een boom op een verkeerde manier vallen, gazon mee uitrukken, omgeving beschadigen of ook op een perceel van bijvoorbeeld de buren terechtkomen.

Eerst en vooral is het misschien belangrijk om het verschil in terminologie uit te leggen. Het kappen van bomen is het omzagen van een boom in zijn geheel, waarbij de stronk nog blijft staan. Het vellen van bomen is de optie waarbij eerst tak na tak wordt verwijderd, om daarna de boom om te zagen. De boomstronk blijft dan over. Het rooien van bomen is het ingrijpendst: hierbij wordt de boomstronk en het wortelnetwerk van de boom in zijn geheel verwijderd. Dit kunnen wij doen door te frezen of uit te graven. De opties zijn hier grosso modo van goedkoopst naar duurst gesorteerd. De kosten per boom, onafhankelijk van de optie, zijn altijd steeds gebaseerd op de "moeilijkheidsgraad" van de boom. Een boom vellen tussen twee huizen is moeilijker dan een vrijstaande boom in een bos te kappen. Wij kunnen natuurlijk ook meerdere bomen op één dag verwerken. Daarnaast is er ook een verschil tussen een boom van 150 jaar of een jonge aangeplante boom.

Natuurlijk kijken wij vanuit ons oogpunt als boomexpert altijd naar de beste optie: in sommige gevallen is het zelfs aangeraden om een stam te laten liggen of een boomstronk te laten staan, voor de biodiversiteit van uw tuin. In sommige gevallen (bv. een stadstuin) is dit niet altijd het geval.

Wanneer wij een boom vellen, kappen of rooien, letten wij er altijd op om het aangepaste materiaal te leveren. In sommige tuinen zullen wij ook nooit met hoogtewerkers werken omdat dit zware materiaal de gazon of wortelnetwerk van gezonde bomen kunnen beschadigen. Daarom doen wij vanuit een boomverzorging perspectief steeds een eerste boomonderzoek. Daarna leggen wij u stap per stap uit hoe het vellen in zijn werk gaat. Bij vellen zullen wij vaker dan niet in de boom klimmen.

Ook helpen wij u met het kiezen van het juiste moment voor te vellen: sommige (dode) bomen zijn in bepaalde seizoenen een favoriete broedplaats van bepaalde vogelsoorten. Houd hier aub rekening mee dat het dan niet altijd aangewezen of legaal is om te kappen. Juridisch gezien begint het broedseizoen in Vlaanderen op 15 maart en eindigt het op 15 juli. In deze periode kan je dus geen nesten/eieren verstoren. Deze regels bestaat natuurlijk om (beschermde) vogelsoorten en hun kroost te beschermen en er voor te zorgen dat eieren niet zouden uitkomen. Boomverzoring Antwerpen kan u hier ook steeds bij adviseren.

Daarnaast moet u ook rekening houden met de vergunningen. In Antwerpen, bijvoorbeeld, is een kapvergunning steeds verplicht voor bomen met een stamomtrek van meer dan 1 meter. Overigens heet zo een kapvergunning officieel eigenlijk een "aanvraag voor terreinaanlegwerken". Vanuit onze expertise regelen wij van A tot Z steeds de nodige apparatuur, inzichten en vergunningen, zodat u op uw beide oren kunt slapen. Ook buiten de provincie Antwerpen zijn wij hiervoor bereikbaar. Sommige gemeenten vragen immers al een kapvergunning vanaf... 10cm diameter! Bij Boomverzorging Antwerpen zorgen we ervoor dat de experts steeds op de hoogte zijn van de regels.

Tenslotte zorgen wij ook altijd voor opruimwerk op maat: wij kunnen bomen in hun geheel verwijderen en alles netjes achterlaten. Geen klus is voor ons te zwaar. Indien u wenst kunnen wij ook gekapte bomen tot brandhout klieven. Ook dit is deel van boomverzorging.
Aarzel niet ons vrijblijvend te contacteren! U vindt onze andere diensten ook terug op de homepagina van Boomverzorging Antwerpen.

Shopping Cart