Boomonderzoek Antwerpen

Alles begint met een stevig boomonderzoek. Hierbij kunnen we zien wat de status van uw boom is en welke ingrepen nodig zijn. Soms kan het zijn dat een boom gezond is en slechts een begeleidende snoeibeurt nodig heeft. In andere gevallen gaat boomchirurgie nodig zijn. Bij Boomverzorging Antwerpen baseren wij ons altijd op onze ervaring en de wetenschap bij het taxeren van een boom.

Boomverzorging en boomonderzoek vertrekken namelijk altijd vanuit kennis van de metenschap, waarbij wij letten op de fysiologie, morfologie en mechanica van de boom. Ook is mycologische kennis onontbeerlijk: bepaalde parasieten moeten onmiddellijk herkend worden! Belangrijk voor ons boomonderzoek is dat we eerst de boomsoort vasstellen, daarna eventuele ziektes en aantastingen herkkenen, om vervolgens de houtanatomie en bodem te bekijken. Afhankelijk van ons onderzoek geven we steeds advies, of het nu snoeien, vellen, verzorgen of boomchirurgie is. Elke individuele boom wordt door ons als een individuele patiënt behandeld door een boomchirurg en krijgt daarbij een verzorging op maat!

Het begint altijd al met een eerste telefoontje: daar leren we al een paar dingen uit. Vervolgens doen wij een boomconsultatie bij u thuis waar wij een paar zaken zullen doen: wij gaan eerst taxeren, daarna een visuele boomveiligheidscontrole uitvoeren (VTA - Virtual Tree Assesment) en vervolgens metingen indien nodig (in zeldzame gevallen). Het is belangrijk ook dat we kunnen klimmen en kijken en meten. Belangrijk hierbij is dat we uw boom niet beschadigen: we gaan altijd enorm veilig te werk. We begrijpen ook dat sommige bomen een dringend onderzoek nodig hebben, bv. als gevolg van valgevaar of stormschade, dan kunt u ook ons in eerste instantie bellen en een foto sturen.
Op basis van onze ervaring in boomverzorging kunnen we u na onze boomconsultatie een stappenplan uittekenen van de zaken die we dienen te ondernemen voor het verzorgen van uw boom. We geven u ook mee welke problemen de boom heeft: dood hout, plakoksels, houtrot, verzuurde bodem, onstabiliteit, schimmelinfecties, takbreuk, vergiftiging, ... wij zetten hierbij altijd ons advies op papier en stellen een op maat gemaakte behandeling van uw boom voor.

Dit kan variëren van standplaatsverbetering, maar ook snoeien van de boom. Daarnaast kunnen we ook opteren voor genezen, boomchirurgie, kroon-of kluitverankering, ondersteuning, ... in dramatische gevallen kunnen we ook opteren voor het kappen van de boom of om de boom te verplanten of te vervangen. Alleszins mag u er van op aan dat wij boomverzorging serieus nemen: wij stellen ook steeds een planning van opvolging op voor de daaropvolgende jaren. Sommige bomen dienen nu eenmaal jaarlijks, tweejaarlijks, vijfjaarlijks, ... opgevolgd te worden, zeker indien een ingrijpende actie is ondernomen zoals verplanten.

Ook is het niet onbelangrijk dat een boomonderzoek ook kan dienen voor uw gemoedsrust: soms is er geen actie nodig! Een regelmatig onderzoek (bv. van meerdere bomen tegelijk) kan ervoor zorgen dat u steeds op tijd er bij bent wanneer er iets mis is met uw bomen. Maar ook: dit toont aan dat u als "goede huisvader" uw bomen beheert. Wij geven u graag een attest van onze boomconsultatie, dat kan handig zijn voor de verzekering of disputen met buren oplossen. Zo toont u aan dat u niet nalatig bent geweest en kunnen uw bomen fris bloeien!

Tenslotte: in ons stappenplan helpen wij u met ALLE nodige stappen. Zo helpen wij met een kapvergunning (indien de boom geveld moet worden) maar helpen wij ook met nakijken van de groei van de boom in een perceel. Ook wanneer u aan een bouwwerf begint kunnen we de gezondheid van een boom eerst vaststellen via een boomconsultatie en tips geven aan de aannemer om de boom te ontzien. Mocht er daarna een dispuut zijn, dan kunt u steeds op ons boomadvies terugvallen. Aarzel niet ons vrijblijvend te contacteren! U vindt onze andere diensten ook terug op de homepagina van Boomverzorging Antwerpen.

Shopping Cart